[section label=”Banner” padding=”0px”]

[ux_banner label=”Banner” height=”330px” bg=”173″ bg_size=”original”]

[/ux_banner]

[/section]
[section label=”Liên hệ” bg_color=”rgb(230, 234, 237)”]

[row label=”Liên hệ” col_bg=”rgb(253, 253, 253)” padding=”15px 15px 15px 15px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[title text=”Thông tin liên hệ” color=”rgb(255, 102, 0)” margin_bottom=”0px” class=”mh-title-simple”]

Sự hài lòng của khách hàng chính là thành công lớn nhất của chúng tôi. Mọi chi tiết và phản ánh, quý khách vui lòng liên hệ

[featured_box img=”176″ img_width=”50″ pos=”left” title=”Điện thoại” title_small=”0942.369.799″ margin=”20px 0px 20px 0px” class=”mh-box-contact”]

[/featured_box]
[featured_box img=”175″ img_width=”50″ pos=”left” title=”Email” title_small=”info@saythanghoabachma.vn” margin=”0px 0px 20px 0px” class=”mh-box-contact”]

[/featured_box]
[featured_box img=”174″ img_width=”50″ pos=”left” title=”Trụ sở chính” title_small=”Số 09 – Tương Mai – Hoàng Mai – Hà Nội” class=”mh-box-contact”]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ class=”mh-col-contact”]

[title text=”Gửi yêu cầu liên hệ” color=”rgb(255, 102, 0)” margin_bottom=”0px” class=”mh-title-simple”]

Quý khách có thể gửi yêu cầu liên hệ tại đây, xin cảm ơn !

[gap height=”20px”]

    [/col]

    [/row]

    [/section]